Το πολιτιστικό σωματείο ΔΑΕΙΡΑ ιδρύθηκε το 2002 με έδρα την Ελευσίνα (αρ. αποφ. 875/31-1-2002) με σκοπό την έρευνα, μελέτη και προβολή παντός πνευματικού και πολιτιστικού ζητήματος της Ελευσίνος, καθώς και την προαγωγή της Ελληνικής Παιδείας και εν γένει του Ελληνικού Πολιτισμού. Πραγματοποιεί εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλεως της Ελευσίνας. Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους, Πολιτιστικούς Φορείς και Πνευματικά Κέντρα δήμων πραγματοποιώντας κοινές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συμπόσια και ημερίδες, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους.

Η ΔΑΕΙΡΑ πραγματοποιεί εκδηλώσεις-διαλέξεις την Πρώτη Τετάρτη εκάστου Μηνός στον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Ελευσίνος.

 

Make a Free Website with Yola.